“האדריכלות צריכה לדבר בשפה של זמנה והמקום שלה אבל לשאוף לנצחיות”

פרנק, אוון גרי